Yrityksen liikevaihto – mikä se on?

Sisällysluettelo

Yrityksen liikevaihto

Liikevaihto on eräs yrityksen perustunnusluvuista. Koska se on yrittäjyyden peruskäsite, aloittelevan yrittäjänkin tulee tietää, mitä se tarkoittaa. Tässä artikkelissa käymme läpi, mikä on liikevaihto.

Mikä on liikevaihto?

Liikevaihto on se rahamäärä, jonka yritys vaihtaa tuotteisiin tai palveluihin. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä myy joko tuotteita tai omaa osaamistaan erilaisina palveluina ja veloittaa näistä asiakkailtaan rahaa. Nämä summat muodostavat yrityksen liikevaihdon. Yrittäjä on voinut saada vaikkapa lähes passiivista tuloa myymällä verkkokursseja.

Liikevaihtoa käytetään monesti kuvaamaan yrityksen toiminnan kokoluokkaa. Yrityksen toiminnan laajuutta kuvastaa se, onko yrityksen liikevaihto tuhansia, kymmeniä tuhansia vai jopa miljoonia. Mikäli yrittäjän toiminta on sivustoimista, liikevaihto voi olla muutamasta tuhannesta kymmeniin tuhansiin. Suurten yritysten liikevaihto saattaa olla jopa kymmeniä miljoonia euroja vuodessa.

Toiminimen liikevaihto

Yksityinen elinkeinonharjoittaja työskentelee usein yksin ja myy pienessä mittakaavassa joko tuotteita tai palvelua eli omaa osaamistaan. Koska vain yrittäjä itse antaa työpanoksensa, ei liikevaihtokaan voi olla kovin korkea. Mikäli toiminta on päätoimista, tällöin liikevaihto voi olla suurempi. Pelkkä korkea liikevaihto ei kuitenkaan kerro suoraan, onko liiketoiminta menestyksellistä. Eikä vastaavasti matalammasta liikevaihdosta voi vetää johtopäätöstä, että toiminta olisi kannattamatonta.

Kuinka liikevaihto lasketaan?

Yrityksen liikevaihto lasketaan siten, että ensin lasketaan yhteen yrityksen kaikki myyntituotot tarkasteltavalta ajanjaksolta. Mikäli liikevaihto lasketaan koko vuoden ajalta, tällöin lasketaan yhteen kaikki vuoden aikana lähetettyjen laskujen summat. Laskelmassa pitää ottaa huomioon myös mahdolliset alennukset. Mikäli on annettu alennuksia, liikevaihtoon otetaan mukaan alennettu hinta eikä normaalihintaa.

Saadusta summasta vähennetään myynnin määrään perustuva vero eli arvonlisävero. Mikäli jotain muita myynnin määrän perustuvia veroja on maksettu, ne vähennetään myös. Ja näin on saatu selville yrityksen liikevaihto. Kaava lyhykäisyydessään on siis:

  • Myyntien summa – annetut alennukset – myynnin määrään perustuvat verot = liikevaihto

Liikevaihto ilmaisee yritystoiminnan kokoluokan

Kun lasketaan liikevaihtoa, pitää muistaa, että siinä kaikista myyntituotoista vähennetään vain arvonlisäveron osuus. Tämä ei siis kerro, mitä yrittäjälle jää käteen ja onko yrityksen toiminta voitollinen vai tappiollinen. Liikevaihto voi olla todella pieni tai todella suuri, tai mitä tahansa siltä väliltä. Se vain kertoo tarkastelijalle, kuinka paljon rahaa yrityksen kautta kulkee. Joten liikevaihto kuvaa yritystoiminnan kokoluokkaa.

Kuinka liikevaihto eroaa liikevoitosta?

Liikevaihto ja liikevoitto kuulostavat vähän samalta, mutta todellisuudessa ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Liikevoitto ottaa myös vähennettävät kulut huomioon. Liikevoitto saadaan selville kun vähennetään liikevaihdosta liiketoiminnan kulut ja poistot. Se siis käytännössä kertoo, paljonko liiketoiminnasta jää kulujen jälkeen rahaa jäljelle. Yrityksen kuluihin voi kuulua lisäksi vielä lainojen korkoja ja muita rahoitukseen liittyviä kuluja. Liikevoittoa laskettaessa näitä ei ole vielä huomioitu, vaikka yrittäjän tulee myös ne maksaa.

Mitä eroa on yrityksen tuloksella ja liikevaihdolla?

Yrityksen tulos

Kun liikevoitosta on vähennetty rahoituskulut, saadaan selville yrityksen tulos. Tulos siis on käytännössä se jäljelle jäävä summa, kun kaikista yrityksen tuloista on vähennetty kaikki yrityksen menot. Tämä summa jää yrityksen tilille joka kuukauden tai vuoden lopussa.

Yrityksen tilikauden tulos lasketaan seuraavasti:

  • Liikevaihto – muuttuvat kustannukset – kiinteät kustannukset – poistot – arvonalennukset – korot – verot = Tilikauden tulos

Liikevaihto siis kertoo ainoastaan sen, kuinka paljon rahaa kulkee yrityksen läpi (pois luettuna myynnin määrään perustuvat verot). Vastaavasti tulos kuvaa sitä, mitä yritystoiminnasta jää oikeasti viivan alle. Liikevaihdon ero tulokseen nähden on se, että se kuvaa ainoastaan toiminnan laajuutta, kun taas tulos kuvaa yrityksen tuloja.

Yrityksen tulos voi myös olla negatiivinen, jolloin yritys on tehnyt tappiota. Tämä ei vielä aiheuta syytä huoleen, sillä monesti aloittelevalla yrityksellä tilanne on se, ettei yritys useinkaan ole kannattava vielä ensimmäisten parin toimintavuoden aikana. Yritystoimintaan liittyy usein aluksi paljon suuria hankintoja, joihin tarvitaan mahdollisesti yrityslainaa, joten kuluja on usein toiminnan alussa enemmän kuin tuloja. Tämä tilanne tasaantuu yleensä muutaman ensimmäisen vuoden aikana ja yritys alkaa tuottamaan yrittäjälle myös rahaa, jolloin alkuinvestoinnit alkavat maksamaan itseään takaisin.

Vaivattomin tapa on ulkoistaa yrityksen kirjanpito

Liikevaihto on siis eräs yrittäjyyden peruskäsitteistä, mutta pienyrittäjän ei tarvitse kovin syvällisesti perehtyä kaikkiin yrittäjyyden ja kirjanpidon yksityiskohtiin. Mikäli nämä kaikki tuntuvat monimutkaiselta, kaikkein helpoin tapa yrittäjälle pysyä selvillä yrityksen taloudellisesta tilasta on ulkoistaa kirjanpito ammattimaiselle kirjanpitäjälle. Tällöin yrittäjälle jää aikaa vaikka selvittää, mitkä ovat parhaat vedonlyöntisivut.